KURUMSAL

Takım ruhuna inanan ve destekleyen ekibimiz, birbirine güvenen, kollektif etkinliğe inanan, ekip yönetimli kurumsal bir yapı ile geleceğe hazırlanmaktadır. Yeterli kalite için katılımlı bir yönetimle yapısal evrimlere hazır, teknik ve teknolojik evrimlere eşlik ederek, sürekli eğitim ilkesi ile ekibimizin ve iş hayatımızın kalitesini iyileştirme çabasındayız. Çünkü, kalitenin sağlanmasında her birimizin ayrı ayrı sorumluluğu olduğu inancındayız.

Müşterilerimizin seçme özgürlüğünü düşünerek istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, her türlü yapısal açık yapıyı üretecek bir alt yapı oluşturduk. Bu yapıda kaliteli, ekonomik üretim ve hızlı teslim politikası ile koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesini benimsedik. Tasarımda ve projelendirmede uluslararası programlarla çelik bir yapıyı en ince ayrıntısına kadar detaylandırarak fabrikada kusursuz bir imalat düzeyini yakaladık.Hedefimiz yüksek standartlarda üretim yaparak, alanımızda alternatif olmak ve deprem kuşağındaki ülkemizde, gerçek mühendislik yapılarında öncü firmalar arasında yerimiz almak ve bu alanda hizmetler vererek uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir...